A Visegrád-Sibrik-dombon feltárt maradványok története

 A Sibrik-dombon rejtező romokra Rómer Flóris hívta fel először a figyelmet. A római tábor maradványait és a lelőhely fontosságát Schulek János is felismerte, régészeti feltárásra azonban nem volt lehetősége.

A romok feltárásának igénye a Limes-kutatás kapcsán kerülhetett újra előtérbe. 1951-ben, Soproni Sándor terepbejárása alkalmával késő-római és kora árpád-kori kerámiatöredékeket talált a törmelékes, habarcsos területen, majd 1951. július 4-én megkezdte az első feltárásokat. Ezzel vette kezdetét a terület több hullámban történt - és a jövőben remélhetőleg folytatódó - régészeti kutatása, amelyek alapján felvázolható a római erőd, majd ispánsági vár története. Tolnai Katalin tanulmánya a csatolt mellékletben.
(Forrás:archeologia.hu)